Náplň cvičení

Cvičení rodičů s dětmi.

Jedná se o hravé cvičení rodičů s dětmi pod vedením cvičitelů. Rodič je po celou dobu se svým dítětem a společně si hrají a seznamují se s nářadím a náčiním v tělocvičně. Zařazujeme cvičení rozvíjející obratnost, rychlost, psychomotoriku, odvahu, výchovu k správnému držení těla a především mají děti prostor k přirozenému pohybu. Přelézání, prolézání, běhání, houpání, přeskakování atd. pomocí nářadí jako jsou lavičky, kruhy, švédské bedny, ribstole, žebříky,rinosety, práce s míči, švihadly, kužely – to vše si děti vyzkoušejí.
Cvičení je určeno pro děti do 3 let.

 

Předškolní a mladší školní děti.

V našich hodinách cvičí jak děvčata tak i chlapci. Jsou rozdělena do družstev. Zaměřujeme se na  obratnost, rychlost, běháme, skáčeme, cvičíme s míčem, posilujeme přiměřeně k věku a možnostem jednotlivých cvičenců.
Učíme základům gymnastiky – cvičíme na žíněnkách, hrazdě, lavičkách, kruzích i malé trampolíně.
Součástí pohybových aktivit jsou také základy atletiky – skok do výšky i do dálky, běh na krátkou i dlouhou trať, hod do dálky.
Pravidelně se účastníme gymnastických a atletických závodů v rámci župy Havlíčkovi. Nejde o vrcholovou gymnastiku ani atletiku, ale cvičení pro každého.
Cvičení je určeno pro děti od 3let (které jsou samostatné).

 

Ženy a muži

Cvičení pro seniory vychází z kombinace protahovacích a posilovacích cviků. Cvičení zohledňuje specifika vyššího věku i možné zdravotní problémy. Proto se u nás nesetkáte se „skákáním“, naše cvičení vychází ze zdravotního cvičení a je vedeno zkušenou a vzdělanou cvičitelkou.
Cvičí se na vlastních karimatkách
Cvičení je určeno pro starší věkovou skupinu

 

Aerobic

Je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu.
Na posilování je potřeba si přinést vlastní karimatku.
Cvičení je určeno pro dívky a ženy všeho věku, které se chtějí hýbat